> Comisión de apertura: 1,25% (3 meses), 2,50% (6 meses).