> Comisión de apertura: 2,25% (6 meses), 3,50% (12 meses).